การปลูกพืชนั้นสำคัญที่ต้องมีน้ำ ระบบการให้น้ำพืชในปัจจุบันก็มีหลายวิธี แต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียที่ต่างกัน การพิจารณาเลือกระบบการให้น้ำพืชให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานนั้น เป็นเรื่องที่ยาก ด้วยมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาหลายข้อด้วยกัน

   
       
Home    l   About Us    l   Service    l   Contact Us

Phuket Garden Shops CO., LTD.
1/53 M.9 T.Chalong A.Muang Phuket 83130 Thailand
Tel:
076 381 717 Phone: 065 356 4235, 095 543 5328  E-mail: phuketgardenshops@hotmail.com
Copyright 2014 All rights reserved. Phuket Garden Shops CO., LTD.
Web Designed by PhuKetIDea.com