Phuket Garden Shops รับออกแบบสวน เรามีการจัดการอย่างเป็นระบบและเข้าใจใน เรื่องของต้นไม้แต่ละชนิด ถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ รวมถึงงานระบบบ่อปลา บ่อกรอง งานบ่อน้ำตก บ่อน้ำพุ งานระบบไฟฟ้างานระบบรดน้ำสปริงเกอร์ และงานปรับระดับดิน ปูหญ้าจัดสวน จัดสวนหน้าบ้าน หน้าสำนักงาน หรืองานจัดสวนสำหรับออกงานชั่วคราวต่างๆ

       การออกแบบสวน เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ การดูแลรักษาสวน ง่ายหรือยากได้ หากเจ้าของสถานที่ ไม่มีเวลาที่จะเอาใจใส่ ดูแลรักษาสวนมากนัก ก็ควรจะจัดสวนให้ดูแลรักษาได้ง่าย ใช้พรรณไม้ ที่ไม่ต้องการการดูแลมาก ทนทานต่อ สภาวะแวดล้อม ได้ดี และค่อนข้างเจริญเติบโตช้า แต่ถ้าหากเจ้าของเป็น คนรักธรรมชาติ มีเวลาให้กับสวนได้มาก มีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับ พรรณไม้ต่าง ๆ การออกแบบจัดสวน ก็สามารถเลือกใช้ พรรณไม้แปลก ๆ ที่ต้องการการเอาใจใส่ ดูแลรักษามากได้ นอกจากนี้ การออกแบบจัดสวน จะต้องให้สะดวก เหมาะสมกับการเข้าไป ปฏิบัติงาน ในการดูแลรักษา ได้ง่ายด้วย เพราะ การจัดสวน เป็น การจัดวางสิ่งที่มีชีวิต มีการเจริญเติบโต ต้องการการดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากปล่อยทิ้ง ให้สวนนั้น เจริญเติบโตไปตาม ธรรมชาติ สักระยะหนึ่ง พรรณไม้ต่าง ๆ จะเจริญเติบโตมากเกินไป สวนที่เคยสวยงามใน ครั้งแรกก็เริ่มเปลี่ยนแปลง เสื่อมสภาพได้ ดังนั้น การดูแลรักษา จึงเป็น สิ่งสําคัญ ที่จะช่วยให้สวนนั้น คงสภาพ
ความสวยงามให้ทนนานที่สุด ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสวนให้คงสภาพนั้น จะเป็นจํานวนเงิน ที่ค่อนข้างมากกว่า การออกแบบจัดสวน ในปัจจุบัน อาชีพ การดูแลรักษาสวน เป็นอีกอาชีพหนึ่ง ที่สามารถ ทํารายได้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านนี้ค่อนข้างมาก

       เรารับบริการงานด้านการจัดสวนครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบตกแต่ง จนถึงการ ดูแลรักษา น้ำตก, น้ำพุ, บ่อน้ำ, งานปูทางเดิน และลานพักผ่อน, ออกแบบจัดวางอุปกรณ์ ประดับสวนทุกชนิด จำน่ายอุปกรณ์จัดสวย ดูแลสวนครงวงจร

 
     
Home    l   About Us    l   Service    l   Contact Us

Phuket Garden Shops CO., LTD.
1/53 M.9 T.Chalong A.Muang Phuket 83130 Thailand
Tel:
076 381 717 Phone: 065 356 4235, 095 543 5328  E-mail: phuketgardenshops@hotmail.com
Copyright 2014 All rights reserved. Phuket Garden Shops CO., LTD.
Web Designed by PhuKetIDea.com